ในทุกปีดอกเบี้ยบ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อคนกู้ซื้อบ้านที่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยอย่างแสนสาหัส เมื่อดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นไม่หยุด ทำให้คนกู้ซื้อบ้านต้องหันมาใช้วิธีรีไฟแนนซ์เพื่อให้ดอกเบี้ยกลับมาต่ำอีกครั้ง แต่รู้หรือไม่ว่าการรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมการไว้ด้วย สำหรับใครที่กำลังจะรีไฟแนนซ์บ้าน ปี 2567 นี้ มาดูกันว่าก่อนที่จะตัดสินใจรีไฟแนนซ์นั้นมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน

1. ค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนด

หากต้องการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมก่อนที่จะครบกำหนด 3 ปี จะมีค่าใช้จ่ายการไถ่ถอนก่อนกำหนด ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 3% ของวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ดังนั้นการรอจนครบ 3 ปีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ลงได้ เพราะ 3% ของเงินหลักล้านถือว่ามีจำนวนที่มากพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น 3 % ของ ยอดกู้บ้านราคา 5,000,000 บาท คือ 150,000 บาท เป็นต้น

2. ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาสินทรัพย์ของธนาคารแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน โดยปกติจะอยู่ในระหว่าง 0.25 – 2% ของราคาสินทรัพย์ แต่ในกรณีที่สามารถรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมได้ อาจไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายลงได้

3. ค่าธรรมเนียมปล่อยกู้ใหม่

ค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ใหม่นี้ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 0 – 3% ของวงเงินกู้ และถ้ารีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม ค่าใช้จ่ายนี้อาจไท้ถูกนำมาคำนวณ

4. ค่าอากรแสตมป์

ในส่วนของค่าอากรแสตมป์ จะมีการคิดทุกธนาคารที่ 0.05% ของวงเงินที่กู้ใหม่

5. ค่าจดจำนองที่ดิน

ค่าจดจำนองที่ดิน จะคิดเป็น 1% ของวงเงินที่ขอกู้เท่ากันทุกธนาคาร โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจ่ายให้กับกรมที่ดิน ไม่ได้จ่ายให้กับธนาคาร

6. ค่าประกันอัคคีภัย หรือค่าบริการอื่น ๆ

ในส่วนของค่าประกัน รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ จะมีความแตกต่างตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้าง?

 

  1. เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. เอกสารด้านการเงิน / เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง
  3. เอกสารด้านหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเงินกู้ธนาคารเดิม

กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกัน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ

รีไฟแนนซ์บ้านใช้เวลานานไหม?

หลังจากดำเนินการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านแล้ว คือการรออนุมัติ โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ถึงจะทราบผล หลังจากได้รับการตอบกลับมาแล้ว ให้นำข้อเสนอมาคำนวณดูความคุ้มค่า ช่วยประหยัดเงินได้จริงตามที่คาดหวังหรือไม่ หากข้อเสนอที่ได้รับมานั้นตรงใจ คุ้มค่า ก็ให้ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือและทำการนัดไถ่ถอนกับธนาคารเดิมได้เลย

การรีไฟแนนซ์บ้านถือเป็นทางที่ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยได้ อาจทำให้ประหยัดเงินไปได้ถึงหลักล้าน แต่ก่อนที่จะทำเรื่องยื่นรีไฟแนนซ์แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด รวมถึงโปรโมชั่น หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละธนาคารให้ถี่ถ้วน

Cr. https://www.pf.co.th/th/blog/home-expert/u56k7yr