เปิด 6 เทคนิคการเตรียมตัว ‘ขอสินเชื่อ’ เพื่อ “กู้ซื้อบ้าน” สำหรับคนที่ไม่เคยกู้ และเคยกู้ไม่ผ่าน ให้กู้บ้านผ่านไม่ยาก สไตล์ธนาคาร “ออมสิน”

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สรุป 6 ทริคในการเตรียมตัวซื้อบ้านจาก ธนาคาร “ออมสิน” ที่ช่วยให้ใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงนี้หรือในอนาคตอันใกล้ สามารถขอ “กู้เงิน” หรือขอ “สินเชื่อ” บ้านได้แบบผ่านฉลุย และไม่ส่งผลกระทบกับการเงินของตัวเองในอนาคต ดังนี้

ขอสินเชื่อ
ขอสินเชื่อ

1. ประเมินกำลังตัวเอง 

สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำทันทีที่คิดว่าจะ “ซื้อบ้าน” คือการเริ่ม สำรวจตัวเองว่ามีกำลังพอกับการเป็น “หนี้บ้าน” ที่ต้องกู้ระยะยาว และเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหน โดยสำรวจทั้ง รายได้ ที่มาของรายได้ รายจ่ายของตัวเอง หนี้สินที่มีอยู่ ซึ่งการเลือกบ้านสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อน ช่วยให้มีโอกาส “กู้ผ่าน” ได้มากขึ้น

 2. วางแผนเก็บเงิน 

หลายคนอยากเริ่มต้นซื้อบ้านหลังจากที่ประเมินแล้วว่าตัวเองมีรายได้มากพอที่จะขอสินเชื่อบ้าน แต่นั่นอาจไม่ได้หมายความว่าเราจะ “ผ่อนไหว” ในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามากระทบระหว่างทาง ดังนั้น ก่อนที่จะกู้ซื้อบ้าน ควร “เก็บเงิน” ไว้อย่างน้อย 10% ของราคาบ้าน สำรองการกู้ได้ไม่เต็มวงเงิน ดาวน์บ้าน สำรองการผ่อน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งการมีเงินสำรองจะสะท้อนว่าเรามีกำลังที่จะผ่อนชำระได้มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสทำให้สินเชื่อผ่านอนุมัติได้มากขึ้น

 3. สร้างประวัติการเงินสวยๆ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนมักจะมีรายได้สม่ำเสมอเข้าบัญชีทุกเดือนอยู่แล้ว จึงอาจมีโอกาสกู้เงินได้ง่ายกว่าเนื่องจากประวัติการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีบริษัทรับรอง แต่สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น “ทำอาชีพอิสระ” หรือ “ฟรีแลนซ์” ควรนำเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำรายรับรายจ่ายแสดงรายได้ที่เลขเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยสะท้อนกำลังในการผ่อนชำระของเราได้อย่างดี และมีโอกาสกู้ผ่านได้มากกว่า

 4. เลี่ยงผ่อนสินค้าก่อนกู้ 

ก่อนกู้ซื้อบ้านประมาณ 3 เดือน ให้เลี่ยงการผ่อนสินค้าใหม่ และพยายามเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่ เพราะตัดโอกาสได้วงเงินกู้ตามเป้าหมาย

 5. เคลียร์หนี้ ก่อนกู้ 

ก่อนยื่นขอกู้บ้าน หากเป็นไปได้ควรรีบจัดการ “หนี้สิน” ที่ยังค้างคาให้หมด เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ หนี้ส่วนบุคคล เนื่องจากหนี้ที่ยังค้างอยู่จะถือเป็นภาระหนี้ของเรา ที่หากมีหนี้ค้างอยู่มากอาจทำให้กู้ไม่ผ่าน เพราะภาระหนี้ที่มีอยู่กับภาระหนี้ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากเกินที่รายได้รับไหว

 6. เอกสารครบ ตรวจสอบเร็ว 

เอกสารคือสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนกำลังในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยเอกสารสำคัญที่จะมีใช้แน่ๆ และควรเก็บไว้เตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการขอ “กู้ซื้อบ้าน” คือ

– เอกสารรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน Statement หรือข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

– เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน

Cr. https://www.bangkokbiznews.com/news/926343