วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566

 • 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์
 • 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

 • 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

 • 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566

 • 07.01-07.52 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 09.49-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 11.34-12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

 • 09.31-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 11.16-12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 12.53-13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 14.35-15.23 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

 • 09.27-10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 10.12-11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 11.53-12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 13.10-14.51 น. เป็นราชาฤกษ์

ขอบคุณข้อมูล https://www.ofm.co.th/blog/new-home-auspicious-2566/