ใครกำลังมองหาสินเชื่อบ้านล่าสุด ปี 2567! เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567 (เดือนมกราคม) นี้กันเลย

ธนาคารไหนดี ถึงจะได้ดอกเบี้ยต่ำที่สุด
รวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว
แล้วถ้าสนใจ สามารถติดตามยังเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารแต่ละแห่งได้เลยนะคะ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567 MRR อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปี*

วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้

 (ปี)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6.90% 3.00% 1.5 ล้านบาท 40
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7.40% 5.03% 90% 30
ธนาคารกรุงไทย 7.57% 3.70% 100% 40
ธนาคารกรุงเทพ 7.30% 3.72% 100% 30
ธนาคารออมสิน 6.99% 3.80% 100% 30
ธนาคารยูโอบี 6.52% 5.00% 100% 30
ธนาคารกสิกรไทย 7.30% 9.05% 110% 30
ธนาคารไทยพาณิชย์ 7.30% ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน

ในแต่ละเดือน

110% 30

8 ธนาคารอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เฉลี่ย 3 ปีต่ำ

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 3.00%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่ 3” สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2566 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2568 (หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ) และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่  60 งวด (5 ปี)แรก

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.03%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” โดยเป็นสินเชื่อที่ให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถกู้ได้ทั้งโครงการบ้านใหม่ และบ้านมือสอง เหมาะกับวงเงินกู้ซื้อบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี  ทั้งนี้ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

 • สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : มนุษย์เงินเดือน
  สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงศรี  ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 6 ต.ค. 66

 


3. ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.70%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 9 เดือน

 • สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : ผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ 100% และดอกเบี้ยต่ำในปีแรก
  สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงไทย

 


4. ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.72%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ” เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด, ที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษาสูงสุด 70 ปี) และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : แพทย์, เภสัชกร, นักบิน, วิศวกร, ผู้พิพากษาและอัยการ
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 


5. ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.80%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อเคหะ” เป็นรูปแบบสินเชื่อที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซื้อบ้านหรือห้องชุด ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเองหรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว หรือเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน โดยผู้กู้ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยให้วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือน อยู่ที่ 1.990% พร้อมอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : มนุษย์เงินเดือน และบุคคลที่ต้องรีไฟแนนซ์ สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อเคหะ 

 


6. ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.00%

UOB Home Loan สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม หรือการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำไปซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด หรือปลูกสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อนุมัติค่าก่อสร้างสูงสุด 100% อนุมัติเบื้องต้นใน 3 วันทำการ*

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : มนุษย์เงินเดือน คนอยากได้บ้านใหม่และบ้านมือสอง
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด

 


7. ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 9.05%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด” เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : มนุษย์เงินเดือน คนอยากได้บ้านใหม่และบ้านมือสอง
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด

 


8. ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = ขึ้นอยู่กับโปรโมชันแต่ละเดือน

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านใหม่”เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยผู้กู้เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้ กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : คนอยากได้บ้านใหม่
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่มีการขยับขึ้นหรือลดลง ทุกอย่างจะคงที่ตลอดสัญญาอายุเงินกู้หรือในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
  เช่น สมมติว่า ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เราต้องผ่อนทั้งหมด 10 ปี เท่ากับว่า เราต้องผ่อนที่ 5% ตลอดระยะเวลา 10 ปี
 2.  อัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ ซึ่งผู้ให้กู้จะประกาศออกมาเป็นระยะซึ่ง MLR และ MRR ถูกจัดอยู่ในประเภทอัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) แบบที่ 2
 • MLR ย่อมาจาก Minimum Loan Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี” เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้กับ “เงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน”
 • MRR ย่อมาจาก Minimum Retail Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายย่อยชั้นดี”

Cr. https://www.tooktee.com/article/?cid=3315

เว็บไซต์อ้างอิง : tooktee.com