โครงการบ้านเดี่ยว ทิวเขาวิลเลจ

“เพราะเราเชื่อในเรื่องความสมดุลของชีวิตและงาน (Work-Life Balance) เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรพื้นที่ตั้งโครงการ โดยเน้นความสะดวกในการเดินทาง

รวมไปถึงความใส่ใจทุกรายละเอียด ของการออกแบบบ้านทุกหลัง สไตล์โมเดอร์นนอร์ดิก ที่ให้คุณได้สัมผัสและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในทุกวัน ภายในโครงการ “ทิวเขาวิลเลจ-บ้านที่ตอบโจทย์ทุกมิติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

โครงการ
โครงการทั้งหมด
+
จำนวนบ้าน
+
บุคลากรคุณภาพ